W celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków w czasie posługiwania się bronią należy przestrzegać poniższych zasad: