ĆZ WZ. 1952 - 7,62 mm pistolet automatyczny (o oznaczeniu zakładowym CZ-513), konstrukcji czeskiej, zaprojektowany na początku lat pięćdziesiątych przez Jirzego Cer-maka. Byt produkowany do 1957 roku przez zakłady Ćeska Zbrojowka w Strakonicach. Od 1952 roku do potowy lat osiemdziesiątych znajdował się w uzbrojeniu armii czechosłowackiej.