POŁOŻENIE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW PISTOLETU PRZED ŁADOWANIEM
    Zamek pod działaniem sprężyny powrotnej znajduje się w przednim położeniu, czółko zamka opiera się o tylne ścięcie lufy, pogrubiona komora nabojowa weszła w okno wyrzutowe łusek w zamku, iglica zwolniona, przednia blokada iglicy uniesiona, szyna spustowa przesunięta w tylne położenie, tylna blokada iglicy opuszczona, bezpiecznik spustu wciśnięty, język spustowy w tylnym położeniu, szyna spustowa zablokowana przez przerywacz, magazynek umieszczony w chwycie pistoletu, przytrzymywany przez zatrzask magazynka, donośnik magazynka w górnym położeniu, sprężyna powrotna rozprężona.
.
 DZIAŁANIE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW PISTOLETU PODCZAS ŁADOWANIA
    W celu załadowania pistoletu należy:
- wyjąć magazynek z uchwytu,
- załadować magazynek nabojami,
- włożyć magazynek do chwytu pistoletu,
- odciągnąć zamek do tyłu, a następnie zwolnić, aby powrócił w poprzednie położenie.

    Aby wyjąć magazynek z chwytu należy ująć pistolet w rękę i kciukiem wcisnąć zatrzask magazynka, a następnie wyjąć magazynek.
    W czasie ładowania magazynka naboje układają się na donośniku, ściśnięta sprężyna magazynka unosi naboje do góry. Górny nabój jest przytrzymywany przez szczęki pudełka magazynka.
    Po włożeniu magazynka do chwytu zatrzask magazynka zaskakuje w  wycięcie w pudełku magazynka i utrzymuje magazynek, górny nabój opiera się o występ podajnika.
    Podczas odciągania zamka do tyłu należy ująć pistolet w rękę, natomiast drugą ręką zamek za nacięcia znajdujące się w tylnej jego części. Palec wskazujący ręki, w której trzymany jest pistolet nie może spoczywać na języku spustowym - powinien opierać się o osłonę języka spustowego.
    Po przesunięciu zamka o około 3mm lufa zostaje odryglowana - jej tylna cześć opuszcza się w dół, w czasie dalszego przesuwania zamka do tyłu sprężyna powrotna jest ściskana, przerywacz sterowany występem w prawej ściance zwalnia szynę spustową, która przesuwa się wraz z językiem spustowym pod działaniem sprężyny w przednie położenie, tylny koniec szyny spustowej unosi się do góry, z języka spustowego pod działaniem sprężyny wysuwa się bezpiecznik. Przednia blokada iglicy pod działaniem swojej sprężyny opuszcza się w dół i blokuje kanał iglicy.
    Z chwilą przesunięcia zamka w tylne położenie donośnik pod działaniem sprężyny podnosi naboje do góry tak, że pierwszy nabój ustawia się na linii dosyłania. Ruch powrotny zwolnionego zamka odbywa się pod wpływem rozprężającej się sprężyny powrotnej. Zamek przesuwając się do przodu wprowadza pierwszy nabój do komory nabojowej, w tym czasie drugi nabój unosi się do góry i opiera o występ podajnika. Po umieszczeniu naboju w komorze nabojowej wyciąg zaskakuje za kryzę, tylny koniec lufy unosi się do góry i wchodzi w okno wyrzutowe łusek - następuje  zaryglowanie.
    Cofająca się wraz z zamkiem iglica swoim zaczepem zazębia się o tylną blokadę iglicy (znajdującą się na szynie spustowej) i zostaje częściowo napięta.
    Pistolet jest gotowy do oddania strzału.
.
 DZIAŁANIE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW PISTOLETU W CZASIE STRZELANIA

 

     Aby oddać strzał należy trzymając broń w lewej (prawej) ręce skierować pistolet w stronę celu, a następnie palcem wskazującym nacisnąć język spustowy. W czasie ściągania języka  spustowego w pierwszej fazie (na drodze około 5 mm) następuje wyłączenie bezpiecznika spustu umożliwiający dalszy jego ruch. Przy dalszym naciskaniu spustu szyna spustowa przemieszcza się do tyłu, następuje przesuniecie do góry przedniej blokady iglicy.
    W miarę naciskania na spust, szyna spustowa przesuwa się do tyłu, zazębiona z nią iglica również przesuwa się do tyłu - zwiększa się napięcie sprężyny iglicy. Następnie szyna spustowa opuszcza się w dół zwalniając iglicę, która pod działaniem sprężyny uderza w spłonkę naboju powodując wystrzał. W tym momencie szyna spustowa jest zablokowana przez przerywacz.
    Ciśnienie gazów prochowych powstałych w rezultacie spalania ładunku miotającego powoduje przesunięcie pocisku w przewodzie lufy oraz jednocześnie działając poprzez dno łuski na czółko zamka powoduje jego odrzut do tyłu. Zamek przesuwając się do tyłu powoduje odryglowanie lufy, której tylny koniec opuszcza się w dół. Zazębiony za kryzę łuski  wyciąg usuwa łuskę z komory nabojowej. Przed dojściem zamka w tylne położenie łuska zostaje wyrzucona poza broń pod działaniem wyrzutnika. W tym czasie następuje ściśnięcie sprężyny powrotnej, kolejny nabój zostaje umieszczony na linii dosyłania. Zamek znajduje się w tylnym położeniu, a następnie rozpoczyna ruch powrotny, w tym czasie kolejny nabój popychany przez występ podajnika jest wprowadzany do komory nabojowej, występ umieszczony w prawej ściance zamka przesuwa w lewo przerywacz, który zwalnia dźwignię spustową, która jest podnoszona na tor  iglicy.
    Powracająca wraz z zamkiem iglica zazębia się swoim zaczepem za tylną blokadę iglicy, następuje wstępne napięcie sprężyny iglicy. Przednia blokada iglicy opuszcza się pod działaniem sprężyny w dół blokując kanał iglicy, wyciąg zaskakuje za kryzę łuski, lufa unosi się do góry i wchodzi występem regulującym w okno wyrzutowe łusek.
    Po zwolnieniu nacisku na spust dźwignia spustowa wraca wraz ze spustem w przednie położenie, bezpiecznik spustu unosi się do góry następuje częściowe zwolnienie napięcia sprężyny iglicy.
    Broń jest ponownie zabezpieczona i gotowa do oddania kolejnego strzału.
    Po wystrzeleniu ostatniego naboju zamek zostaje zatrzymany w tylnym położeniu przy pomocy zaczepu zamka.
    Kontynuowanie strzelania jest możliwe po wymianie pustego magazynka na załadowany nabojami oraz zwolnieniu zamka. W tym celu należy nacisnąć na znajdujący się z lewej strony pistoletu zaczep zamka lub odciągnąć zamek lekko do tyłu. Zwolniony zamek pod działaniem sprężyny powrotnej przesuwa się w przednie położenie - wprowadza nabój do lufy.
    Pistolet jest ponownie zabezpieczony i gotowy do strzelania.