JERICHO - pistolet samopowtarzalny produkowany przez izraelską firmę Israel Military Industries Ltd. (IMI) w kilku odmianach konstrukcyjnych, m.in.: Jericho Model 941, 941 F, 941FB i 941FS. Każda z nich jest (lub byta) oferowana w wersji przystosowanej do naboju: 9 mm Parabel-lum, 0,40-calowego Smith and Wesson oraz 0,41-calowego Action Express, a Model 941 FS - również do 0,45-calo-wego ACP Konstrukcja broni bazuje na czechostowackim 9 mm pistolecie ĆZ 75. Jericho znajduje się w uzbrojeniu policji i sił specjalnych m.in. Izraela.