MAG-95 - 9 mm pistolet automatyczny konstrukcji polskiej, opracowany i produkowany w Zakładach Metalowych „Łucznik" w Radomiu. Prace nad nim podjęto w 1993 roku. Jeszcze w tym samym roku wykonano dwa prototypy pistoletu, z których jeden przystosowano do mocowania wskaźnika laserowego. W styczniu 1994 roku poddano je badaniom fabrycznym. Pistolet opracowano z myślą o wprowadzeniu go do uzbrojenia Wojska Polskiego w miejsce 9 mm pistoletu wz.1983, jednak ostatecznie zdecydowano o przyjęciu do wojsk 9 mm pistoletu WIST-94, który powstawał równolegle z MAG-iem. Nazwa MAG pochodzi od inicjałów głównego konstruktora broni - M. Gryszkiewicza, a liczba 95 wskazywała przewidywany rok (1995) zakończenia wszystkich prac projektowych i badań.