PM - 9 mm pistolet automatyczny konstrukcji radzieckiej, opracowany przez N. F. Makarowa. W1945 roku przedstawiono go do konkursu na nowy pistolet wojskowy dla Armii Czerwonej, który zastąpiłby powszechnie używany w latach II wojny światowej pistolet TT wz.1933. Badaniom porównawczym poddano pistolety zgłoszone przez: F. W. Tokariewa, S. G. Simonowa, S. A. Korowina, J. J. Stieczki-na, K. A. Baryszewa, P W. Wojewodina, l. l. Rakowa i N. F. Makarowa. Spośród nich najwyżej oceniono broń skonstruowaną przez mato wówczas znanego konstruktora - Makarowa. W 1951 roku przyjęto ją do uzbrojenia wojsk byłego ZSRR pod nazwą Pistoliet Makarowa (w skrócie PM). Ponadto znajduje się on w wyposażeniu wojsk m.in.: Angoli, Kuby, Etiopii, Laosu, Libii, Rumunii i Syrii. Pistolet jest produkowany przez rosyjski przemysł zbrojeniowy, Bułgarię i Chiny (Type 59). Ponadto był wytwarzany pod oznaczeniem Pistole M w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

< width="424" height="600">