STEYR M - nazwa serii pistoletów opracowanych przez austriacką firmę Steyr Mannlicher Aktiongesellschaft, przeznaczonych dla policji i na rynek cywilny. Prace nad bronią rozpoczęto w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a pierwsza oficjalna prezentacja pistoletu oznaczonego Steyr M9 (tzn. przystosowanego do naboju 9x19 mm Parabellum) odbyta się. wiosną 1999 roku. Następnie wprowadzono na rynek pistolety Steyr: M40 (do naboju 10x21,6 mm, nazywanego również .40 Smith & Wesson), M357 (do naboju 9x22 mm, nazywanego .357 SIG) oraz skrócone odmiany pistoletów M9 i M40 oznaczone odpowiednio S9 i S40, różniące się od pierwowzorów: długością lufy, zamkiem, szkieletem i pojemnością magazynka.