TT - popularna nazwa radzieckich 7,62 mm pistoletów automatycznych: wz.1930 i zmodyfikowanej jego wersji - wz.1933, różniących się szczegółami konstrukcyjnymi niektórych elementów (m.in. lufy, szkieletu, mechanizmu spustowo-uderzeniowego), wynikającymi z innej, uproszczonej technologii wykonania. Zostały skonstruowane przez F. Tokarierado7,62x25 mm naboju pistoletowego wz.1930 i wprowadzone do uzbrojenia Armii Czerwonej w pierwszej połowie lat trzydziestych, gdzie zastąpiły 7,62 mm rewolwery wz.1895 Nagant. Do chwili rozpoczęcia produkcji TT wz.1933 (1936 rok) wyprodukowano w Tulę około 93 tysiące pistoletów TT wz.1930. Nazwa broni - TT jest skrótem od pierwszych liter nazwiska konstruktora (Tokariew) oraz nazwy miasta (Tuta) - pierwotnego miejsca produkcji pistoletu. Pistolet TT wz.1933 w wersji oryginalnej i zmodernizowanej był produkowany w wielu krajach, m.in. w Chinach (Typ 51 i 54), Korei Północnej (Typ 68), na Węgrzech (M48) i w Jugostawi (M57). W latach pięćdziesiątych Węgry (na zlecenie Egiptu) i w latach siedemdziesiątych Jugosławia przystosowały TT do 9x19 mm naboju Parabellum. Broń otrzymała odpowiednio nazwę M58 Tokagypt oraz M70 (M70A). Obecnie pistolety TT (o kalibrach 7,62 i 9 rnm) z magazynkiem o pojemności 8 i 14 nabojów są oferowane przez chińską firmę NORINCO. Pistolety TT znajdują się w Wojsku Polskim od rnaja 1943 roku, a od 1948 roku do końca lat pięćdziesiątych broń wz.1933 produkowano na licencji w Zakładach Metalowych „Łucznik" w Radomiu.