WANAD - 9 mm pistolet samopowtarzalny wz.1983 (P-83) konstrukcji polskiej, zaprojektowany do 9x18 mm naboju Makarowa przez R. Chetmickiego i M. Gryszkiewicza z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Radomiu. Wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego jako „9 mm pistolet wojskowy P-83" w miejsce pistoletów wz,1933 (TT)i wz.1964 (P-64). Pistolet jest bronią osobistą żołnierzy zawodowych i policjantów, przeznaczoną do walki na krótkich odległościach i samoobrony. Prototyp pistoletu, oznaczony nazwą labryczną P-78 „Wanad", powstał w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, przy czym opracowano dwie wersje broni: P-78A - z bez-piecznikiem nastawnym i P-78B - z bezpiecznikiem automatycznym (Wojsko Polskie wybrało P-78A). Po wygraniu rywalizacji z pistoletem „TUL', opracowanym przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, oraz dokonaniu zalecanych zmian w konstrukcji broni, dotyczących bezpiecznika nastawnego i wprowadzenia dźwigni zabezpieczającej kurek, pistolet zakwalifikowano do produkcji seryjnej jako wz.1981. W trakcie wykonywania serii informacyjnej zmieniono nazwę broni na wz.1983.