WIST-94 - 9 mm pistolet automatyczny konstrukcji polskiej, opracowany przez W. Starka z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w Zielonce. Prace nad bronią, o kryptonimie PIRYT, rozpoczęto w 1992 roku na podstawie zamówienia Departamentu Rozwoju i Wdrożeń Ministerstwa Obrony Narodowej. Do października 1992 roku opracowano dokumentację konstrukcyjną dwóch modeli pistoletów oznaczonych P-93P które różniły się mechanizmem ryglowym. Model A-01 byt ryglowany przez obrót lufy dookoła jej osi (jak w Colt 2000), B-01 zaś - w rezultacie przekoszenia lufy w płaszczyźnie pionowej. Do lutego 1993 roku oba modele broni wykonano w Zakładach Metalowych „Łucznik" w Radomiu. Badania modeli, przeprowadzone w 1993 roku, przeszedł pomyślnie pistolet B-01, lecz ze względu na trudności finansowe w resorcie obrony narodowej, dalsze prace zawieszono. Od 1993 roku program badawczo-rozwojowy pistoletu był realizowany ze środków własnych WITU i przedsiębiorstwa PREXER w Łodzi. W 1994 roku powstał prototyp pistoletu, zbliżony konstrukcyjnie do PIRYTA Model B-01, nazwany WIST-94. Nazwa ta jest skrótem od dwóch pierwszych liter imienia i nazwiska twórcy broni - Wiesława Starka, a liczba 94 ma dwa znaczenia: wskazuje rok (1994) opracowania prototypu oraz ma wymiar symboliczny - 30 lat temu (1964 rok) wprowadzono bowiem do uzbrojenia Wojska Polskiego 9 mm pistolet wz.1964 (P-64), który opracowano w WiTU. Na początku 1995 roku wykonano serię prototypową WIST-94 (20 szt.), a w połowie roku przeprowadzono, z wynikiem pozytywnym, badania wstępne i kwalifikacyjne. W 1996 roku wyprodukowano partię próbną pistoletów (60 szt.), natomiast w 1997 roku przeprowadzono badania eksploatacyjno-woj-skowe. Obecnie WIST-94 jest produkowany przez przedsiębiorstwo PREXER i stopniowo wprowadzany do uzbrojenia Wojska Polskiego.